Map and Contacts

Dormitory 1

 
Address: 7 Komsomolskaya St., Tyumen 625002
Director: Olga Efimova
Phone: +7 (3452) 59-74-00, additional: 12606 

общ1.jpgDormitory 3 


Address: 93A Melnikaite St., Tyumen 625026
Director: Larisa Kudryavtseva 
Phone: +7 (3452) 20-89-85

общ3.jpg


Dormitory 4 


Address: 3 Pirogova St., building1, Tyumen 625043
Director: Nadezhda Devyatkova 
Phone: +7 (3452) 59-76-63

общ4.jpg


Dormitory 5


Address: 19 Krasina St., Tyumen 625003
Director: Vera Bikchantaeva 
Phone: +7 (3452) 29-76-29

общ5.jpg

Apply now